Når barn og unge treng hjelp

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Voss herad. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.

I vår kommune nyttar me BTI-modellen for å sikra at barn og unge får rett hjelp til rett tid.

Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstenesta 56 52 13 10